Hoppa till sidans innehåll

Att vara funktionär


Att vara med som funktionär på våra tävlingar och evenemang ger härliga möjligheter att lära känna fler av våra medlemmar i klubben, umgås och och samtidigt lära sig något nytt. Alla funktionärer får fika i serveringen som tack för hjälpen. Har du inte möjlighet att hjälpa till under tävlingsdagen så finns det mycket att hjälpa till med inför en tävling, inte minst att baka till serveringen. Under tävlingsdagarna går det åt mycket hembakat av alla de slag så det är bra om vi är många som kan hjälpas åt att baka.

I klubben satsar vi på att alltid genomföra tävlingar proffsigt med trevligt bemötande och god stämning. Som funktionär behöver du kunna visa våra besökare tillrätta på anläggningen så det är bra att kontrollera anläggningsskissen inför respektive tävling/evenemang. Det finns inga krav på särskild klädsel men använd gärna klubbtröja om du har någon. Reflexväst mm finns hos klubben för vissa funktionärsroller.

Funktionärsstationer och roller vid hopptävling:

Parkering

Funktionärer på parkeringen är på plats tidigt, minst 1,5 timma innan första start. Du börjar med att hämta reflexväst och en uppdaterad starlista som finns på bordet i sekretariatet. Parkeringsvakterna önskar våra besökare välkomna samt anvisar transporter/bilar till rätt plats. Oftast har vi parkering för personbilar på stallplan och parkering för transporter i någon av våra hagar. Vi bemannar då med en parkeringsvakt på vardera stället. Ansvarig funktionär för samordningen på pakeringen planerar innan tävlingen hur transporter/bilar ska placeras för att underlätta under tävlingsdagen. På parkeringen ska det finnas skottkärra och grep till utlåning. Parkeringsvakterna ansvarar för att tömma skottkärran vid behov under dagen. Vi brukar även placera vattentanken på transportparkeringen.

Sekreteriat

Sekretariatet öppnar senast 1 timma före första start. Som funktionär i sekretariatet är du på plats ca 1,5 timme före första start för att kontrollera att startlistor och betalningslistor finns framme och kontrollera eventuella ändringar.

 I sekretariatet kontrolleras vaccinationsdatum i hästpassen(vid ponnytävling kontrolleras även mätintyg), ev betalningar och ändringar tas emot.

För att hästen/ ponnyn ska vara startberättigad krävs en grundvaccination på två vaccinationer med en intervall på 21-92 dagar. Därefter ska hästen/ponny omvaccineras inom 365 dagar för att vara startberättigad. Det ska dessutom ha gått minst 7 dagar sedan senaste vaccination.

Ändringar av ekipage måste göras senast 30 minuter före klassens start.Vid eventuella ändringar ansvarar sekretariatet för att snabbt meddela dessa till domarsekreterare och funktionärerna på insläppet samt på framhoppningen.

Sekretariatet sätter upp start- och resultatlistor och de olika banskisserna på i förväg bestämda platser.

När sekretariatet är bemannat med två funktionärer kontrollerar man även toaletterna ca 1 gång/timma för att fylla på papper, tvål mm och se till att det är fräscht.

Servering

Fiket öppnar samtidigt som sekretariatet, 1 timma före första start. Som funktionär i fiket är du på plats ca 30 minuter innan öppning för att förbereda fika, smörgåsar mm. Inköp görs någon dag före tävlingen av en utsedd serveringsansvarig. Under dagen serverar man tävlande, funktionärer och publik. Med jämna mellanrum fyller man på fika mm i domartältet. Torka av bord, hålla snyggt och rent runt i och runt serveringen tillhör också uppgifterna i serveringen.

Framhoppning

På framhoppningen finns två funktionärer som är på plats senst 45 minuter före första start. Innan dess hämtas startlista som finns på bordet i sekretariatet.  Funktionärer på framhoppningen bär reflexväst eller reflexkeps som också hämtas i sekretariatet. Enligt TR ska framhoppningen vara bemannad 30 minuter före start. En av funktionärerna ser till att rätt antal ekipage befinner sig på framhoppningsbanan(normalt max fem ekipagge). Den andra funktionären finns inne på banan för att se till att hindren har rätt höjd, återbygger hinder som rivs och krattar framför hindren vid behov. Se särskild checklista för funktionärer på framhoppning.

Ringmaster – in- och utsläpp

Funtkionären ska finnas på plats ca 15 minuter före första start och har innan dess hämtat en aktuell startlista i sekretariatet. Här ansvarar funktionären för att rätt ekipage kommer in på banan i rätt tid och öppnar och stänger banan mellan ekipagen. Oftast är det mest lämpligt att släppa in ekipaget på tur och därefter släppa ut det ekipage som precis är klart. Det är viktigt att du har god framförhållning så att starterna löper på. Det är bra att vara i kontakt med funktionärerna på framhoppningen så att de i god tid skickar iväg ekipage som står på tur.

Banan
Funktionärer på banan arbetar med banchef och banbyggare för att bygga upp rivna hinder, kratta framför och bakom hinder, höja mellan kategorier och klasser samt då även bygga om banan. Banfunktionärer bör vara minst 14 år och är på plats på banan ca 30 minuter före första start för att tillsammans med banchefen kontrollera banan, ta fram mätstavar, krattor mm. Som funktionär på banan är det viktigt att ha lärt sig banan och att hela tiden ha kontroll på var ekipagen befinner sig för att minimera risken för olyckor.
En ryttare som faller av får inte sitta upp igen utan måste leda ut hästen ifrån banan. Om en ryttare skadar sig ska den ligga kvar och sjukvårdare kallas till banan.

Flaggare
Två av funktionärerna på banan är flaggare, en vid startlinnjen och en vid mållinjen. Det är viktigt att tänka på att flagga på exakt samma ställe för alla ekipage för att få det så rättvist som möjligt, tex när hästens bog passerar startlinjen. Flaggare får inte bytas under pågående klass. Flaggaren höjer startflaggan när speakern ger ekipaget startsignal genom att säga "Var så god och rid". När ekipaget går mot sista hindret - höj målflaggan. Flagga bestämt och tydligt, utan att skrämma hästen. Flaggare måste stå så att domare och tidtagare kan se funktionären ordentligt ifrån domarplatsen.

Domarplats

Förutom domaren finns här domarsekreterare samt tidtagare.

Domarsekreterare bistår domaren, håller reda på startande ekipage,
hästnamn, fyller i hinderprotokoll. Varje hinder som passeras felfritt markeras med 0 i protokollet, vid rivning skrivs 4, vid en första vägran V4 och vid en andra vägran V8. I protokollet antecknar du också tiden som tidtagarna meddelar.

Domarsekreterare (dator)för resultatinmatning i Equipe och publicerar på Equipe online, justerar startlistor utifrån eventuella ändringar meddelade av sekretariatet samt skriver ut resultatlistor och vid behov justerade hoppningsprotokoll.

Tidtagare: två funktionärer för manuell tidtagning av en fas vardera alternativt uppdelat på grundomgång resp omhoppning, samt två tidtagare som för kontrolltider. Som tidtagare är det viktigt att kunna banan, att vara uppmärksam på flaggarna och att snabbt och tydligt meddela domare o sekreterarea aktuell tid.

Prisutdelare
Förbereder korrekt antal rosetter/plaketter/hederspriser och delar ut
till de placerade efter varje klass.

Säkerhetsansvarig

Är tidigt på plats och sätter upp de sista avspärrninganar och
skyltar, kontrollerar undera dagen att avspärringarna respekteras och att saker inte placerats ivägen för tävlingsekipage eller publik. Säkerhetsansvarig har övergripande ansvar för att det ser bra ut och fungerar säkert och väl på anläggningen under tävlingsdagen.  
Säkerhetsansvarig går igenom checklista för säkerhet inför tävlingen och informerar överdomaren om denna.

Sjukvårdare

En sjukvårdskunnig funktionär som kan ingripa om en olycka skulle inträffa. Funktionären finns på plats 30 minuter före första start och tills tävlingens slut.

 

Uppdaterad: 16 MAR 2017 21:20 Skribent: Cattis Tillman

LORF_medlem

gilla-oss-pa-facebook

Postadress:
Lerumsortens RF - Ridsport
Jutagården
44338 Lerum

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info